Coronavirus


Geachte klant,

Ook wij houden ons voor zover mogelijk aan de regels welke zijn opgelegd door de overheid ten doeleinde de verspreiding van het vervelende en dodelijke Coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Dit houdt in dat wij nog wel afspraken maken om langs te komen om de tuin te inventariseren en te bespreken met u wat uw wensen zijn voor de nieuw aan te leggen tuin, echter in het kader van de veiligheid zullen wij niet meer bij u binnenkomen maar direct de tuin betreden om aldaar e.e.a. te bespreken en om de tuin in te meten. Dit uiteraard met de juiste gepaste afstand om elkaars gezondheid te kunnen waarborgen want vooralsnog kunnen wij op de normale manier onze werkzaamheden uitvoeren daar wij geen direct contact nodig hebben met al onze klanten. Verder hopen ook wij uiteraard dat iedereen zich houd aan de reeds opgelegde beperkingen om erger uit te sluiten en de gezondheid van onszelf en een ieder ander om ons heen zoveel mogelijk te behouden. Pas goed op u zelf, maar zeker ook op dat van de andere mensen om u heen en samen komen we hier sterker uit.

Expertise rapport opmaken

Heeft u een expertiserapport nodig voor uw verzekeringsmaarschappij bij bijvoorbeeld stormschade of schade van een riolering of dergelijke zonder dat u direct de werkzaamheden wil laten uitvoeren? Dat kan bij van der Meer Tuin en Terrasaanleg ook, wij komen dan bij u langs om te inventariseren wat er dient te gebeuren en geven u een offerte af van de eventuele kosten omtrent de inkoop en van de arbeid indien dit niet door u zelf verricht kan worden. De kosten welke hiervoor in rekening worden gebracht is 10% van het totale factuurbedrag, indien u de werkzaamheden door ons zullen worden uitgevoerd zal dit bedrag worden verrekend met u.

Prijsstijgingen

Door toedoen van de momenteel heersende schaarste van materialen en grondstoffen is er sprake van een onrustige markt. Met name het Douglas/Lariks hout is momenteel zeer schaars aan het worden wat vervolgens een aanzienlijke prijsstijging teweeg brengt.

Ook de grondstoffen om bijvoorbeeld kunstgras of betontegels te produceren zijn de laatste tijd gestegen en de verwachting dat deze stijging nog wel enige tijd zal voortduren, het is dan ook verstandig om nu alvast de inkoop te doen (indien mogelijk uiteraard) zodat u verzekerd bent van de huidige prijs(zen).

Houd hierbij wel rekening dat dan ook de levering zal gaan plaatsvinden.